نقشه مغزی یا qeeg 


نقشه مغزی (QEEG) چیست؟

نقشه مغزی یا الکتروانسفالوگرافی کمی (QEEG) یک ابزار تشخیصی است که با استفاده از پردازش نوار مغزی یا EEG میزان فعالیت الکتریکی را در قسمت های مختلف مغز اندازه می گیرد.
با استفاده از QEEG  می توان عملکرد مغز را بررسی کرد و  مشخص نمود که فعالیت الکتریکی در کدام نواحی مغز کم و زیاد شده است و بدین ترتیب نقاط ضعف و قدرت و مشکلات (اختلالات) مغزی بر ما آشکار می شود. اختلالاتی نظیر AD/HD، اضطراب، افسردگی، آلزایمر ، اختلالات یادگیری، اختلال وسواس اجباری  … با استفاده از QEEG قابل تشخیص اند. 
برای بدست آوردن QEEG ، ابتدا با قرار دادن کلاه EEG روی سر تا ۱۹ کانال EEG یا نوار مغزی از فرد گرفته می شود در مرحله بعد یک سری عملیات پیچیده ریاضی ( مانند تبدیل فوریه و ویولت) روی EEG صورت می گیرد.
نتیجه‌ی این پردازش‌ها تبدیل به یک سری تصویر (سرهای رنگی ) می شود که به آن QEEG  یا  نقشه مغزی می گوییم. در واقع نقشه مغزی روشی است که با آن می‌توانیم زبان مغز را ترجمه کنیم.
در نقشه مغزی، هر سر رنگی مربوط به فعالیت یک موج مغزی است. نحوه کارکرد این امواج در کنار هم باعث می شود تا ما عملکرد مناسب یا نامناسب داشته باشیم. اگر هر کدام از امواج عملکرد مناسب داشته باشد، سر را به رنگ سبز می بینیم.
فعالیت زیاد امواج مغزی به رنگ قرمز و فعالیت کم به رنگ آبی دیده می شود.  
درروش  های  دیگر تصویربرداری مغز مانند CT، MRI، PET، عواملی مانند جریان خون مغزی، متابولیسم یا یکپارچگی ساختاری مغز  مورد اندازه گیری قرار می گیرد در حالیکه همانطور که گفته شد QEEG ابزاری است که میزان فعالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری می نماید.


​​​​​​​​​​​​​​

در مجموع از نقشه مغزی برای تشخیص اختلالات  زیر استفاده می شود:

اختلال یادگیری
افسردگی
بیش فعالی یا نقص توجه و تمرکز
اختلالات اضطرابی (PTSD ، تیک های مختلف عصبی)
اوتیسم
پانیک
سومصرف مواد مخدر
وسواس فکری و عملی
سر درد های میگرنی
اختلال دو قطبی
اختلالات خواب (کم خوابی ، پر خوابی، راه رفتن و حرف زدن در خواب و سندرم پای بیقرار )
صرع
سکته مغزی
ارزیابی تاثیر داروها بر روند بیماری وپیش بینی پاسخ فرد به دارو
بررسی خطر آسیبهای مغزی مانند ضربه، تشنج و خونریزی مغزی
ارزیابی تغییرات روانی فرد در حالت کم کاری و پرکاری مغز
بررسی مغز بیمار و پیدا کردن نقاط مورد نظرقبل از جراحی مغز