تست روانشناسی چیست و چه می‌کند؟
تست روانشناسی که آزمایش روانشناختی یا ارزیابی روانشناختی نیز نامیده می شود؛ پایه و اساس چگونگی درک بهتر روانشناسان از شخص و رفتار او است و این که این رفتار تا به چه حد و از کجا سرچشمه می‌گیرد. به عبارتی بهتر تست های روانشناسی بیانگر فرایند حل مسئله برای بسیاری از متخصصان هستند.
تست های روانشناسی برای تعیین و تعیین مولفه های اصلی مشکلات روانی گوناگون، شخصیت و ویژگی‌های مربوطه، ضریب هوشی یا سایر موارد کاربرد دارند. تست روانشناسی فرایندی است که به شناسایی نه تنها نقاط ضعف شخص بلکه نقاط قوت او نیز کمک می‌کند.​​​​​​​​​​​​​​
تست روانشناسی به چهار نوع اصلی تقسیم می شود:
مصاحبه و ارزیابی بالینی
ارزیابی عملکرد فکری (ضریب هوشی)
ارزیابی شخصیت
ارزیابی رفتاری
علاوه بر این انواع اولیه ارزیابی روانشناختی، انواع دیگری از آزمونهای روانشناسی برای زمینه های خاص مانند استعدادیابی یا موفقیت در مدرسه، مشاوره شغلی یا تحصیلی، مهارتهای مدیریتی و برنامه ریزی شغلی نیز به وفور در دسترس است.


اولین و مهم‌ترین نوع از تست های روانشناسی؛ ارزیابی بالینی
مصاحبه یا ارزیابی بالینی جز اصلی هر روند درمانی روانشناختی است. برخی از افراد این آزمایش بالینی را به عنوان “آزمایش دریافت” ، “مصاحبه پذیرش” یا “تست تشخیصی” می دانند (اگرچه از نظر فنی این موارد غالباً چیزهای مختلفی هستند). آزمایش های بالینی معمولاً از ۱ تا ۲ ساعت طول می کشند و بیشتر اوقات در مطب پزشک انجام می شوند. بسیاری از متخصصان بهداشت روان مجاز به انجام این ارزیابی هستند؛ افرادی مثل: روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی بالینی، پرستاران روانپزشکی و غیره.

​​​​​​​


​​​​​​​
انواع تست ها

تست نئو:
تست شخصیت شناسی نئو NEO_FFI در واقع یک تست شخصیت به شمار می‌رود، از مهم ترین ابزارها برای پیش بینی رشد حرفه ای و شخصیت شناسی است. با انجام این آزمون میزان روان نژندی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق، وظیفه شناسی و با وجدان بودن فرد مشخص می شود. با انجام این تست روانشناسی شما به کلیات و جزئیات شخصیتی خود آگاه می‌شوید و می توانید در راستای رشد شخصی و حرفه‌ای خود قدم بردارید و ویژگی‌های مثبت خود را افزایش و نقاط منفی خود را کاهش دهید. این تست بر اساس نظریه 5 عامل بزرگ شخصیت تهیه شده و میتواند اطلاعات درخور توجهی از فرد و رفتارهای وی در محیط های مختلف را آشکار سازد.